Når du skal minimere eller helt undgå afskallinger på facaden når den er malet, er det vigtigt du anvender en diffusionsåben facademaling i klassen HØJ og underlaget skal før malingbehandlingen være bæredygtig, fri for smuds, løse dele, og fremstå ren, fast og tør.


Når vi rådgiver omkring facademalinger, så bliver vi ofte spurgt om malingen kan ånde. Det smarte svar er NEJ, malingen har ingen lunger.

 

Dog er malingen diffusionsåben, altså vanddampe kan passere indefra og ud af malingslaget.

Alle malinger er dog diffusionsåbne, nogle mere end andre. For at kunne skelne mellem disse, så kan man ved en test få fastlagt en Sd-Værdi. Desto lavere Sd-Værdi desto mere diffusionsåben er malingen.

 

For at det skal være nemt, inddeles facademalingerne i klasserne HØJ, MELLEM og LAV.

 

For de fleste facaders velbefindende vil det være bedst, at malingen er i klassen HØJ diffusionsåben, så vanddampene kan passere så uhindret som muligt og dermed minimere risikoen for afskallinger opstår i malingslaget.

 

Her kommer blandt andet malingens bindemiddel ind i billedet. Malingens bindemiddel er en de vigtigste komponenter i en facademaling. Bindemidlet bestemmer blandt andet malingens holdbarhed, farvestabilitet, ”åndbarhed” og vandoptagelighed. Og netop vandoptagelighed er, efter vores opfattelse mindst lige så vigtig som diffusionsåbenhed, dog er der ingen der spørger ind til den!!

 

#facademaling #maling #diffusionsåben #Sdværdi #wværdi #bindemiddel #vandoptagelighed