Når det kommer til gulvrenovering, er en af de mest almindelige fejl mangelfuld afrensning af overfladen. Dette kan føre til unødvendige afskalninger og underminere hele renoveringsprocessen.

Cementslam: Det Skrøbelige Lag

Et centralt problem ved mange betongulve er tilstedeværelsen af cementslam i overfladen. Selvom gulvet kan se glat og jævnt ud, udgør denne hinde ikke et solidt og holdbart underlag. Før maling skal et ubehandlet betongulv altid slibes ned til selve betonkornene for at sikre en pålidelig vedhæftning af malingen.

Ofte ser vi i prøver på afskallet maling, at bagsiden af flagerne er sandet og dryssende. Dette skyldes typisk utilstrækkelig afrensning af overfladen, hvor malingen ikke er blevet bundet ordentligt til det underliggende materiale. Derfor anbefaler vi altid at udføre en trækprøve af overfladen for at sikre, at vedhæftningen opfylder de nødvendige standarder på 1,8 Mpa.

Eksisterende Maling: Kontinuitet er Nøglen

Når du maler over eksisterende behandlinger, er det afgørende at opretholde kontinuiteten mellem gammel og ny maling for at sikre optimal vedhæftning. Hvis der opstår tvivl, eller hvis du ønsker at skifte malingtype, bør du altid fjerne den gamle maling for at opnå en ren og solid bund.

Fastmonterede behandlinger skal altid matslibes inden genbehandling for at sikre, at den nye maling kan binde ordentligt til overfladen. Ignorerer man denne proces, risikerer man, at den nye maling ikke binder korrekt til det eksisterende lag, hvilket kan resultere i dårlig vedhæftning og afskalning af malingen over tid.

Konklusion

Mangelfuld afrensning er en af de mest almindelige og kritiske fejl ved gulvrenovering. At ignorere betydningen af at opnå en ren og bæredygtig bund kan føre til unødvendige afskalninger og resultere i et utilfredsstillende resultat. Derfor er det afgørende at prioritere korrekt afrensning og forberedelse af overfladen som en essentiel del af enhver gulvrenoveringsproces.