Facebook Pixel
Henter data...

NM 30 Epoxy Gulvmaling - betongrå 9 kg.

Varenummer
10130354-H30
På lager
1.608,00  Kr.
Oversigt
  • 2-komponent opløsningsmiddelfri epoxy
  • Vandfortyndbar
  • Maling til betongulve og undervægge
  • Slidstærk
  • Rækkeevne ca 5 m2
  • Tåler stor trafik
  • Til garager og lagerhaller
  • Effektiv rengøring

MALERMESTERENS TIP:
Sørg for korrekt blanding og vær opmærksom på temperaturen. Både luft og overflade.
LÆS DATABLADET GRUNDINGT før du går i gang.

 

Icon Etiket Hent
pdf Datablad NM 30 Beton Gulvmaling Hent

Billigst på PriceRunner

Send til DK Beregn fragt
NM 30 Base
SundsfareFarlig for miljøet

Advarsel

Forårsager hudirritation.
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

NM 30 Hærder
Ætsende

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Anvendelse

Til områder med gangtrafik og let gummihjulsbåren trafik f.eks. lager- og produktionslokaler, butikker, let industri, sygehuse, kældre, altaner m.v.

Ved anvendelse på glaserede, keramiske underlag samt på tætglittet beton anvendes NM 50 Aqua Super som grunder.

Områder med jævnlig eller konstant vandbelastning behandles med NM 50 Aqua Super. (spørg teknisk afdeling)

Forarbejdning

egnet underlag:
Alle mineralske overflader som beton, cement, anhydrit og lignende.

Forbehandling af underlag:
Underlaget skal være bæredygtigt, rent og fri for slam, støv, smuds, olie, fedtrester og andre vedhæftningshæmmende substanser. Efter afrensning og primning skal overfladen udvise en overfladetrækstyrke på min.1,8 MPa.

På særligt vanskelige overflader som vakuumbeton eller andre tætglittede overflader, glaserede og keramiske overflader etc. primes med NM 50 Aqua Super. (spørg teknisk afdeling)
Beskadigede områder repareres med Rockidan mørtler og spartelmasser.

blanding

Fortynding ved 3 strygninger:
Primning: 10–15% vand
Mellemstrygning: 5–10% vand
Slutstrygning: 0– 5% vand


Fortynding ved 2 strygninger:
Primning: 5-10% vand
Slutstrygning: 0–5% vand.
Slutstrygning påføres med langhåret malerulle.


Vandet må først tilsættes efter sammenblandingen af harz og hærder.
Sørg for grundig mekanisk omrøring med langsomtgående boremaskine påsat blandespade i  mindst 4-5 minutter, husk sider og bund i blandespanden.

Forbrug

Ca. 0,150 – 0,200 kg/m2 pr. lag afhængig af underlaget.

Vi kan anbefale, at der udføres prøveareal, således at det nøjagtige forbrug 
og udfaldskrav kan bestemmes.

Fremgangsmåde

Påføres med rulle eller pensel. 
Påføringen skal ske i en kontinuerlig arbejdsrytme. Sørg for tilstrækkelig arbejdskraft ved overfladebehandling af større arealer, hvorved overlapninger undgås.

Forarbejdningstemperatur

Inden brug tempereres produktet
til ca.20° C. Arbejdet må ikke udføres ved underlagstemperatur under +10° C og luftfugtighed over 80 % RF.

Under arbejdets udførelse og afhærdning kræves godt luftskifte, så vandet i malingen kan fordampe. Er luftventilationen dårlig vil den relative luftfugtighed over malingslaget blive 
så højt, at vandet ikke kan fordampe. Dette bevirker, at overfladen bliver mat, og vedhæftningskraften formindskes. Ansamlinger i huller og lunker må ikke forekomme.

rengøring

Værktøj rengøres i vand eller sprit.

 

Indsend din bedømmelse
Du anmelder:NM 30 Epoxy Gulvmaling - betongrå 9 kg.
Din bedømmelse